Во домот Жана може да престојуваат, живеат и да бидат комплетно опслужени лица со следните дијагнози:

* Паркинсонова болест (Morbus Parkinson)
* Алзхајмерова болест
* Мијастенија гравис
* Мултипна склероза
* Дистрофија на мускулатури
* Астма
* Бронхити и бронхопнеумонии
* Дистрофии на мозок
* Состојба после сообраќајни повреди
* Скршеници на долните и горните екстремитети (раце, нозе)
* Вештачки колкови
* Состојба после мозочен удар со комплетна или некомплетна одземеност
* Дијабетес – (Dijabetes Melitus) со нарушена здравствена состојба: слепило, одземеност, непокретност)
* Артериосклероза
* Карцином (рак)
* Како и лица на кои поради различни околности им е потребна нега и грижа од трето лице.