Под истото име но во различни простории функционира и Поликлиниката ЖАНА Неготино.

Во склоп на Поликлиника ЖАНА работат повеќе работни единици

1. Општа анбуланта - Вработени се 2 лекари кои се гришат за здравјето на станарите во домот ЖАНА
2. Биохемиска лабараторија
3. Стоматолошка ординација

 

Слики од поликлиника ЖАНА Неготино

 

Забна ординација

Стоматаолошката ординација во склоп на ПЗУ ЖАНА има склучено договор со ФЗО.

Услуги

1.Екстракција на заби
2.Пломбирање на заби
3.Ендондентска терапија на заби
4.Чистење, Полирање и избелување на заби
5.Изработка на кротетскиконструкции

 

Биохемиска лабараторија

Биохемиската лабараторија има склучено договор со ФЗО. Ги изработуваме сите параметри потребни за прецизна дијагностика како: хематолошки статис, уринарен статус, основни биохемиски испитувања и многу други специфични испитувања како хормони, тумор-маркери во соработка со специјалистичката дијагностичка лабараторија Фармохем од Скопје.